ســیــب...

از دلــــ نوشـتـه هــآی مــن..

هیچ فرقی نکرده...

هیچ چیز هیچ فرقی نکرده

بازم هم هر روز صبحدگل میزارم تو گلدون شیشه ای کنار میز

وقتی از بیرون میام پالتومو با یک بولیز بافتنی عوض میکنم..

موهای بسته شدمو باز میکنم

خونه رو مرتب میکنم

یه لیوان چای میریزم و منتظر میمونم ک بیای و انقدر به از پنجره بیرون زل میزنم تا آسمون سیاه و تاریک بشه..

دوباره چای میزارم 

چای دوس داری خیلی دوس داری...

میدونی بعضی وقتا گریم میگیره ....ازت بدم میاد که نیستی ...ازت بدم میاد که نمیای..

چای سرد میشه..

چای سرد شده رو هم که دیگه نمیشه خورد میشه؟ نه...

میبینی هیچ چیز هیچ فرقی نکرده فقط من دلسرد تر شدم...

+متن کوتاه

Designed By Erfan Powered by Bayan